Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z historie obce a současnost

2. 6. 2010

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1131. Obec leží 6 km jihovýchodně od Slavkova u Brna ,na katastrální výměře 562 ha. Vesnicí protéká rašovický potok, který pramení v obecním lese "Rokle" a v prameništi "Hrček". Hrčková voda je známá svojí příjemnou chutí, kterou jí dává zvýšený obsah uhličitanů. Před třicetiletou válkou bylo v Rašovicích 68 domů, po válce ještě v roce 1660 zde bylo 55 domů pustých. V roce 1790 měla obec 462 obyvatel a 77 domů. Roku 1900  tu bylo 163 domů s 763 obyvateli a v roce 1910 zde stálo 166 domů s 892 obyvateli. V roce 1141 náležely 3 lány v Rašovicích kostelu břeclavskému. Na počátku 14. století vznikla v obci tvrz, ke konci 14. století - v roce 1374 zde bylo jen tvrziště. Dle všeho však byla tvrz brzy obnovena, neboť Havel z Batelova prodal v r. 1497 tvrz, dvůr a ves Rašovice pusté Konůvky, Bohušice a Kepkov s dílem Mouřínova hraběti Petrovi od sv. Jiří a Pezinku. Ten připojil Rašovice ke svému slavkovskému panství. Teprve tehdy přestala být tvrz v Rašovicích panským sídlem a brzy nato zanikla. Nejstarší rašovický typář vznikl v roce 1669. Hřbitovní kaple sv. Cyrila a Metoděje byla postavena v roce 1869. V roce 1928 byla obec elektrifikována. Obec Rašovice má v současné době 623 obyvatel . Průměrný věk obyvatelstva činí 38 let. V obci je 266 domů, z toho je 33 využíváno pro chalupaření.  Obec má opravené místní komunikace ,veřejné osvětlení , zavedenou kabelovou televizi s informačním kanálem obce , plynofikaci,vodovod a dešťovou kanalizaci. Pro společenské vyžití je využíván Obecní dům, který je ve vlastnictví obce. Jsou zde 2 obchody, 2 hospody, fotbalové hřiště a tři tenisové kurty. Pro nejmenší a ostatní obyvatele je ve výstavbě minigolf a dětské hřiště. Dopravní obslužnost je zajištěna v rámci integrované dopravy jihomoravského kraje. V obci podniká několik podnikatelských subjektů, od autobusové dopravy, zemědělství, stavebních řemesel a elektrotechnickým průmyslem konče.V obci působí několik spolků , jako Sbor dobrovolných hasičů, Sportovní klub, Český svaz zahrádkářů, Orel jednota a Myslivecké sdružení. V obci je základní a mateřská škola , kterou navštěvují žáci od 1.do 4. ročníku. Do mateřské školy chodí 20 dětí. V současné době obec připravuje celou řadu investičních i neinvestičních akcí ,které přispějí k lepší vybavenosti obce.  Dne 22.8.2008 byla zahájena výstavba vodního a mokřadního biotopu Rašovice, který byl financován  v rámci Operačního programu Životní prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí a z prostředků  obce Rašovice. Předmětem podpory bylo v k.ú. Rašovice vybudování malé vodní nádrže se spodní výpustí zaústěné do přilehlého potoka. V současné době byl vybudován mokřad se šesti tůněmi a vegetačnímy úpravami. Investiční částka, která byla na tuto akci vynaložena činila cca.  3 mil. Kč.  V současné době je toto dílo zkolaudováno a slouží svému účelu. Jako další investiční akce je třeba zmínit výstavbu , polní cesty s živičným povrchem od stávajících tenisových kurtů k lesu a zpět k areálu bývalého statku. Celkové náklady na tuto akci činily cca. 20 mil. Kč. Investorem byl" Pozemkový úřad Vyškov", který v rámci komplexních pozemkových úprav toto dílo finančně zajistilo. Nyní je toto dílo dokončeno a slouží svému účelu a bylo předáno obci.  Nedílnou součástí rozvoje obce je budování inženýrských sítí k budoucí výstavbě rod.domků v lokalitě obce "Podsedky". Obec přistoupila ke zpracování změny SUP obce tak, aby bylo možné reagovat na vzniklé změny.V roce 2008 byly zahájeny projekční práce na výstavbu splaškové kanalizace a ČOV. Tato výstavba bude finančně velmi náročná a snahou obce bude získat potřebné finanční prostředky  z Evropských fondů a státního rozpočtu. Obec podala počátkem měsíce listopadu 2009 žádost o dotaci z" Operačního programu životního prostředí." V současné době obec obdržela informaci o poskytnutí dotace a úvěru od SFŽP a nezbývá než přistoupit k přípravě veřejné soutěže na dodavatele stavby a zahájení samotné realizace. Je to investiční akce , která zatíží obecní rozpočet dlouhodobě.Hodně bude záležet na možnosti získání dalších finančních prostředků k realizaci výše uvedené výstavby. V katastru obce je několik významných přírodních lokalit, které jsou chráněné. Z těch nejvýznamějších je třeba jmenovat Rašovický zlom /Chobot/ , Mušenice a Žlíbek. Obec Rašovice je v bezprostřední blízkosti Ždánického lesa, který nabízí krásné přírodní scenérie a v letních měsících je zde ráj pro houbaře. V rámci zlepšování životního prostředí je každým rokem vysázeno nejméně 500 ks. stromů v lokalitách obce, které jsou k tomuto účelu vyčleněny v rámci zpracovaného SUP obce.Obec má příznivé podmínky pro pěstování vinné révy, zvláště odrůd červených. Obec žije bohatým kulturním životem a srdečně Vás všechny zve na návštěvu naší obce.